Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid

Deze maand heeft Stichting Evenementenhandboek Veiligheid versie 1 van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid gepubliceerd. Het handboek ‘is een bundeling van voorheen versnipperde kennis, regelgeving, normen en ervaringen’ en ‘een handvat om in gezamenlijkheid inrichting en risico’s van evenementen zoveel mogelijk te analyseren en te realiseren.’

Het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid is geen wettelijk kader, handhavingsnorm of richtlijn maar een ‘gemeenschappelijk denkkader omtrent veiligheid.’

Het handboek beschrijft onder andere:

 • het vergunningsproces en de rol van de gemeente
 • betrokken partijen
 • de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden
 • openbare orde en veiligheid
 • aan te leveren plannen voor de vergunningsaanvraag
 • het veilig inrichten van een locatie
 • constructieveiligheid
 • brandveiligheid
 • veiligheid bij podiumtechnieken
 • vuurwerk
 • mobiliteit en logistiek
 • crowd management
 • het beveiligen van een evenement
 • veiligheid van medewerkers
 • medische veiligheid en gezondheid
 • horeca, welzijn en hygiëne
 • gebruik luchtruim bij evenementen
 • crisismanagement
 • aansprakelijkheid en verzekeringen

Het handboek kan hier gedownload worden.