Risicoanalyse Evenement

Risicoanalyse

Een essentiële stap

Waar veel mensen samenkomen, ontstaan risico’s. Een bijzondere categorie is ‘crowd gerelateerde risico’s’, zoals kritieke bezoekersdichtheden (overcrowding) of snelle groepsverplaatsingen (denk aan vluchtreacties). Ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers of publiek? Dan is het uitvoeren van een risicoanalyse een essentiële stap richting bezoekers- of publieksveiligheid.

Specifieke expertise

Het identificeren en minimaliseren van risico’s met mensenmassa’s vergt specifieke expertise en toepassing van risicoanalyse-modellen die op wetenschappelijk bewijs zijn gebaseerd. Wij helpen bij het in kaart brengen en voorspellen van de specifieke ‘crowd gerelateerde risico’s’ en bij het treffen van effectieve maatregelen. Jouw publiek is bij ons in veilige handen.

Wat we doen

Beeldvorming

We bestuderen de plannen en bezoeken indien mogelijk de locatie om zo een goed beeld van het evenement en/of de situatie te kunnen vormen.

Inzicht krijgen

We nemen belangrijke details met je door zodat we een gedegen inzicht krijgen in de relevante aspecten van het evenement of de situatie.

Aanpak bepalen

We bepalen welke modellen het meest geschikt zijn om de afzonderlijke risico's te analyseren.

Risicoanalyse

Na het uitvoeren van de risicoanalyse(s), worden de resultaten en conclusies gerapporteerd en met je besproken.

Simuleren

Bij complexe analyses, of om onze eigen berekeningen te toetsen, kunnen we gebruikmaken van een crowd simulatietool.

Adviseren

We adviseren welke maatregelen effectief zijn om de geïdentificeerde risico's te minimaliseren, te managen of te voorkomen.

Hoe we het doen

Onze unieke combinatie van wetenschappelijke kennis, praktische ervaring en op bewijs gebaseerde aanpak, maakt dat we precies weten hoe we elke specifieke situatie moeten benaderen. Onze wetenschappelijke benadering van risicoanalyse zorgt ervoor dat alle relevante aspecten worden overwogen en geanalyseerd. Jouw publiek is bij ons in veilige handen.

Neem contact op

Risicoanalyse: Veelgestelde vragen

Voor de risico-analyse krijgen we graag inzage in draaiboeken, plattegronden (liefst gedetailleerd en op schaal) en veiligheidsplannen van voorgaande en aankomende edities van het evenement. Om vragen te kunnen beantwoorden tijdens het locatiebezoek, sluit er iemand van de organisatie of gemeente aan. We beleggen minimaal één (online) meeting en/of houden interviews om inzicht te krijgen in alle relevante aspecten van het evenement.

Wij maken gebruik van op wetenschap gebaseerde risico-analyse modellen. Wij zijn van mening dat de traditionele aanpak (kans x effect principe) niet geschikt is om de bijzondere crowd gerelateerde risico’s te scoren.

Risico-matrix voldoet niet om de bijzondere crowd gerelateerde risico’s te scoren

Om risico’s te beoordelen, wordt in de evenementenpraktijk vaak een risico-matrix toegepast. Het principe van een risicomatrix is dat risico’s gewogen worden op basis van kans x effect. Hoe hoger de kans dat het risico zich zal openbaren en hoe groter het effect is, des te hoger het risico zal scoren. Vervolgens: hoe hoger de score, des te groter de kans dat het risico gekozen wordt om aangepakt (geminimaliseerd) te worden. De risico-matrix voldoet misschien* om ‘standaard’ risico’s zoals ‘ordeverstoring’ of ‘dreigend noodweer,’ te scoren. Maar een risico-matrix voldoet niet om de bijzondere crowd gerelateerde risico’s te scoren.

Risicoanalyse evenementenveiligheid: lekker druk of te druk?

Voorbeeld: vaak wordt in een traditionele risico-matrix ‘overcrowding’ (te grote drukte) als reëel voorzienbaar risico benoemd, waarna er een kans x effect score plaatsvindt. Helaas biedt de risico-matrix geen gelegenheid om dieper op de vermeende ‘overcrowding’ in te zoomen. Maar dat is wel nodig. Het verschil tussen ‘lekker druk’ en ‘te druk’ kan namelijk erg vervelend uitpakken. Enerzijds willen we dat een evenement druk bezocht wordt. Anderzijds willen we dat het voor iedereen leuk en veilig blijft. Maar waar ligt de grens tussen lekker druk en te druk?

Risico’s voorspellen, de wetenschappelijke aanpak

Om dat te beoordelen gebruiken wij verschillende modellen (tools) waarmee de dynamiek van mensenmassa’s wel goed beoordeeld kan worden. De tools die wij gebruiken zijn gebaseerd op wetenschap. Met deze tools kunnen we min of meer voorspellen of risico’s op het gebied van drukte kunnen optreden, waar die risico’s op zullen treden en hoe lang het risico kan aanhouden. Zo kunnen we heel gericht maatregelen adviseren zodat het ook écht leuk en veilig is.

De risico-analyse tools die wij gebruiken om crowd safety te toetsen, lopen uiteen van Excel-berekeningen, matrix analyses en risk-mapping tools tot fill predictors en crowd simulaties.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email