Ontruiming evenement

Ontruiming

Veilig vluchten

Een calamiteit heeft grote impact op je evenement. Als het publiek risico loopt, is het vaak geen optie te wachten op interventie van hulpdiensten. Noodhulp en ontruiming eisen alle aandacht op. Hoe sneller wordt gehandeld, hoe meer personen in veiligheid kunnen worden gebracht. Een goede voorbereiding is cruciaal om als organisatie adequaat te kunnen reageren en bezoekers snel en veilig te kunnen laten vluchten.

Goed voorbereid en geoefend

Het is van groot belang dat de organisatie goed voorbereid is op een ontruiming. Dat houdt in dat er geoefend is, zodat alle medewerkers weten wat ze moeten doen. Ook zijn de commandostructuur en het besluitvormingsproces op orde, doen bezoekers precies dát wat je van ze verlangd en zijn vluchtroutes berekend op de hoeveelheid personen die er gebruik van maken.

Wat we doen

Beeldvorming

We bestuderen plannen, plattegronden en bezoeken de locatie om een goed beeld te vormen van het evenement en de mogelijkheden van de locatie.

Inzicht krijgen

We nemen belangrijke details met je door zodat we goed inzicht krijgen in alle relevante aspecten van het evenement, de veiligheidsorganisatie en geïdentificeerde risico's.

Capaciteitsanalyse

We berekenen de maximaal veilige bezoekerscapaciteit van het evenement en kunnen daarmee overbelasting op nooduitgangen en vluchtroutes voorkomen.

Crisismanagement

We optimaliseren het functioneren van de veiligheidsorganisatie, de sturingslijnen en de effectiviteit van crowd communicatie, zodat in een noodsituatie snel gereageerd wordt.

Simuleren

Bij complexe bezoekersstromen of vluchtroutes kunnen we door middel van simulatie risico’s voorspellen, ontruimingstijden optimaliseren en uiteenlopende scenario’s testen.

Adviseren

Ons onafhankelijke en deskundige advies is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs of ‘best practice’ en heeft als doel optimaal veilige omstandigheden voor bezoekers te creëren.

Hoe we het doen

Dankzij onze jarenlange ervaring en voortdurende aandacht voor wetenschappelijke onderzoeken en (technische) ontwikkelingen op het gebied van ontruiming en massagedrag in noodsituaties kunnen we in de planningsfase als geen ander helpen om tijdens een calamiteit effectief te kunnen ontruimen. Wij passen op wetenschappelijk bewijs gebaseerde inzichten toe en vergroten daarmee de publieksveiligheid op jouw evenement.

Neem contact op

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email