Capaciteitsanalyse Evenement

Capaciteitsanalyse

Optimale balans tussen veilig en druk

Om te voorkomen dat drukte een probleem of veiligheidsrisico wordt, kan een capaciteitsanalyse worden uitgevoerd. Met de analyse wordt het maximale aantal bezoekers berekend dat veilig en comfortabel bij een evenement toegelaten kan worden. Te grote drukte kan leiden tot ontevreden bezoekers en problematische situaties tijdens bijvoorbeeld de instroom of bij een ontruiming. Tegelijkertijd is het voor een organisatie belangrijk dat zoveel mogelijk bezoekers het evenement of de locatie kunnen bezoeken. Met een capaciteitsanalyse gaan we op zoek naar de optimale balans tussen veiligheid en maximale drukte.

Tevreden bezoekers in veilige omgeving

Een capaciteitsanalyse neemt instroom, uitstroom, verzamel/circulatie capaciteit en faciliteiten onder de loep. Tevreden bezoekers kunnen zich veilig en comfortabel over het evenemententerrein bewegen. Het berekenen van de maximaal veilige bezoekerscapaciteit vergt kennis van de juiste methodiek én van wetenschappelijke inzichten over massadynamiek en massagedrag. Wij helpen organisaties en overheden bij het vaststellen van een maximaal veilige bezoekerscapaciteit en zorgen zo voor een veilige omgeving en tevreden bezoekers.

Wat we doen

Beeldvorming

We bestuderen de plannen en plattegronden en bezoeken indien mogelijk de locatie om een goed beeld te vormen van het evenement en/of de situatie.

Inzicht krijgen

We nemen belangrijke details met je door zodat we goed inzicht krijgen in de relevante aspecten van het evenement of de situatie.

Capaciteitsanalyse evenement

Instroomcapaciteit, verzamelcapaciteit en uitstroomcapaciteit worden onder de loep genomen. Ook aankomst/vertrekroutes en de inrichting van het evenemententerrein worden in de analyse meegenomen.

Noodsituatie

We kijken niet alleen naar normale omstandigheden, maar houden in de capaciteitsberekening ook rekening met een noodsituatie waarbij bezoekers moeten worden verplaatst of zelf vluchten.

Resultaten

Na het uitvoeren van de analyse, worden de resultaten gepresenteerd en met je besproken.

Simuleren

Bij complexe analyses of om onze eigen berekeningen te toetsen, kunnen we gebruikmaken van een crowd simulatietool.

Hoe we het doen

Wij combineren wetenschappelijke kennis van massadynamiek en massagedrag met jarenlange praktische ervaring met de methodiek bij uiteenlopende evenementen en massabijeenkomsten. Hierdoor kunnen we je gedegen en goed onderbouwd adviseren over de maximaal veilige bezoekerscapaciteit.

Neem contact op

Capaciteitsanalyse evenement: Veelgestelde vragen

Voor de analyse krijgen we graag inzage in draaiboeken, plattegronden (liefst gedetailleerd en op schaal) en veiligheidsplannen van voorgaande en aankomende edities van het evenement. Om vragen te kunnen beantwoorden tijdens het locatiebezoek, sluit iemand van de organisatie of gemeente aan. We beleggen minimaal één (online) meeting en/of houden interviews om inzicht te krijgen in alle relevante aspecten van het evenement.

Een capaciteitsanalyse verhoogt de veiligheid voor bezoekers, personeel en vrijwilligers. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek. Waarom zou je altijd een capaciteitsanalyse moeten laten uitvoeren?

Crowd management

Het primaire doel van crowd management is het voorkomen van kritieke bezoekersdichtheden. Met kritieke bezoekersdichtheden wordt bedoeld dat sprake is van te veel mensen die te weinig ruimte hebben (overcrowding). Kritieke bezoekersdichtheden kunnen razendsnel overgaan in een situatie waarbij mensen in de verdrukking komen. Ingrijpen om zo’n situatie te stoppen is meestal niet mogelijk. Dat het nogal eens fout gaat, blijkt ook uit het onderzoek naar sterftecijfers bij muziekfestivals. In 66% van de sterfgevallen blijkt verdrukking de doodsoorzaak te zijn. En dan hebben we het nog niet eens over het grote aantal gevallen waarbij het maar nét goed ging. Met een gedegen capaciteitsanalyse ben je goed voorbereid en weet je precies hoeveel bezoekers tegelijkertijd veilig en verantwoord op je evenemententerrein of locatie kunnen zijn.

Ontruiming

Bij het uitvoeren van de analyse wordt ook gekeken naar noodsituaties waarbij bezoekers moeten worden verplaatst of zelf vluchten. Vluchtroutes mogen daarbij niet overbelast raken. Het laatste waar je op zo’n moment op zit te wachten is overcrowding bij nooduitgangen of op vluchtroutes. Een capaciteitsanalyse neemt deze risico’s mee in de berekening. Je komt dus niet voor onaangename verassingen te staan.

Ontruimingstijden

De analyse maakt benodigde vluchttijden inzichtelijk. De uitkomsten van een capaciteitsanalyse bieden je inzichten om binnen de gestelde ontruimingstijden te kunnen opereren.

Crisissituaties

In een crisissituatie hebben crowdmanagers en hulpdiensten behoefte aan betrouwbare informatie. Zij willen bijvoorbeeld weten hoeveel tijd er nodig is om een evenemententerrein volledig te ontruimen of om bezoekers naar een ander gedeelte van het terrein te verplaatsen. Een capaciteitsanalyse geeft inzicht in de mogelijkheden en risico’s van het evenemententerrein. Hierdoor kunnen crowdmanagers en hulpdiensten snel schakelen in geval van een calamiteit. 

En er is meer:

Klanttevredenheid, bezoekersbeleving en omzet

Tevreden klanten kunnen veilig en zonder gedoe door de entreepoortjes het terrein betreden, kunnen zich comfortabel bewegen en zijn bij de bar, garderobe en toiletten snel aan de beurt. Tevreden bezoekers die zich gemakkelijk kunnen bewegen en sneller worden geholpen leveren uiteindelijk aanzienlijk meer op. Een capaciteitsanalyse neemt instroom, uitstroom en verzamel/circulatie capaciteit onder de loep. Bezoekers kunnen zich veilig en comfortabel over het evenemententerrein bewegen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email