Analyse bezoekersaantal evenement: Women’s March on Austin

Een dag na de inauguratie van President Trump vonden door heel Amerika protestmarsen plaats. Centrale vraag rondom deze evenementen was hoeveel personen meeliepen in de diverse massabijeenkomsten.

In opdracht van ‘Statesman’, een groot dagblad in Texas, analyseerde het crowd science team van de Manchester Metropolitan University het bezoekersaantal van de ‘Womens’ March on Austin.’ Dit protest vond op 21 januari 2017 plaats in Austin, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Texas. Het team bestond uit Eric Kant, Bert Bruyninckx, Marc Tubee en Jade Patel en stond onder leiding van Professor Keith Still.

Analyse beeldmateriaal

Het eerste deel van het onderzoek bestond uit het verzamelen van foto- en videomateriaal uit open bronnen. Het bleek een lastige opgave om geschikt beeldmateriaal te vinden dat voor de analyse gebruikt kon worden. Ook ontbrak in het aangetroffen materiaal vaak de EXIF-data zoals datum en tijd. Ondanks het beperkte beeldmateriaal lukte het om met een aantal foto’s een timeline te creëren. Zodoende kregen we een beeld van de verschillende bezoekersdichtheden per locatie op verschillende tijdstippen. Het lukte niet om de gehele route met foto’s of video’s in kaart te brengen.

Texas State Capitol

Om het bezoekersaantal te kunnen berekenen besloten we om één bepaalde foto als uitgangspunt te nemen. Het was een foto van Texas State Capitol waar de menigte zich bij aanvang en na afloop van de mars had verzameld.

Womens March on Austin
Womens March on Austin ATX crowd size assessment

Het gebied rondom het Capitol werd vervolgens op basis van verschillende bezoekersdichtheden (zgn. densities) in verschillende sectoren verdeeld. Door de oppervlakten van de verschillende sectoren te vermenigvuldigen met de vastgestelde densities kregen we een goed beeld van het aantal deelnemers. Om de omvang van het aantal deelnemers op de foto te kunnen vergelijken met de uitkomsten van onze berekeningen, zijn de gegevens gebruikt om de bijeenkomst te simuleren in het simulatieprogramma Pedestrian Dynamics.

Validatie met behulp van videobeelden

Op de foto was echter niet het gehele gebied te zien en het was onzeker of alle deelnemers op de foto van Texas State Capitol stonden afgebeeld. Om onze uitkomsten te kunnen valideren hebben we de informatie vergeleken met het aantal personen dat meeliep in de mars over het gebied wat wij met behulp van videomateriaal in kaart hadden gebracht.

U moet de statistieken, marketing cookies accepteren om deze video te kunnen bekijken.

Uitkomst van de analyse

Het aantal deelnemers werd bepaald door een combinatie van vergelijkingen en analyses van onder andere de verschillende flowrates en densities op verschillende punten op de route. Met de uitkomsten van deze analyse kon het aantal deelnemers uiteindelijk gevalideerd worden: 52.143.

Het bezoekersaantal van 52.143 is een gemiddelde, gebaseerd op het beschikbare foto- en videomateriaal. Het komt overeen met het aantal bezoekers dat na afloop van de mars door de politie in Austin werd gecommuniceerd (40.000 tot 50.000 deelnemers) maar wijkt sterk af van het aantal bezoekers dat door de organisatie werd gecommuniceerd, namelijk 100.000.