Analyse bezoekersaantal March for our Lives 2018

Op zaterdag 24 maart 2018 werd er in de Verenigde Staten geprotesteerd tegen vuurwapengeweld en voor strengere regels rondom vuurwapenbezit. Onder de noemer ‘March for our Lives’ gingen in veel Amerikaanse steden honderdduizenden mensen de straat op. De grootste betoging vond plaats in Washington D.C. [1]

In opdracht van de New York Times onderzocht het crowd science team van de Manchester Metropolitan University het aantal deelnemers aan de massabijeenkomst in Washington D.C. Het onderzoeksteam, bestaande uit Bert Bruyninckx, Marc Tubee, Jade Patel en Eric Kant (Phase01), stond onder leiding van Prof. Dr. G. Keith Still, Professor in Crowd Science.

Methode analyse March for our Lives

De betoging vond plaats op Pennsylvania Avenue NW in Washington D.C., gelegen tussen het Witte Huis en het Capitool. Voor aanvang van de betoging verzamelde het team informatie over onder andere begin- en eindtijd, route en locatie, programma, openbaar vervoer en real-time informatie over beschikbare parkeercapaciteit.

Met de verzamelde gegevens is een RAMP-analyse [2] van Pennsylvania Avenue en omgeving gemaakt. RAMP staat voor Routes, Area’s, Movement and Profile:

  1. Routes: Analyse van de capaciteit van de routes die gebruikt worden door arriverende en vertrekkende bezoekers.
  2. Area’s: Analyse van de verzamelcapaciteit van de gebieden waar bezoekers samenkomen.
  3. Movement: Analyse van de instroomsnelheid, gebaseerd op data van openbaar vervoer, gegevens parkeergarages en social media.
  4. Profile: Analyse van het te verwachten bezoekersprofiel en de invloed die dat profiel heeft op het verloop van de in en -uitstroom en circulatie tijdens het evenement.

Door het maken van een RAMP-analyse ontstaat een gedegen inzicht in de dynamische aspecten van een gebied zoals instroomcapaciteit, uitstroomcapaciteit en verzamelcapaciteit.

Analyse beeldmateriaal

Tijdens de betoging zijn live videostreams en afbeeldingen van de mensenmassa verzameld en bestudeerd. Hierdoor ontstond een goed beeld van uiteenlopende bezoekersdichtheden op de locaties waar de betoging plaatsvond.

March for our Lives - Analyse bezoekersaantal

March for our Lives - Analyse bezoekersaantal

U moet de statistieken, marketing cookies accepteren om deze video te kunnen bekijken.
U moet de statistieken, marketing cookies accepteren om deze video te kunnen bekijken.

Level of Service (Fruin)

Op basis van Fruin’s LoS (Level of Service) [3] is het verzamelgebied in sectoren gedeeld. Zo kon het aantal bezoekers per sector worden berekend: aantal vierkante meter per sector x aantal personen per vierkante meter. Toetsing van de berekeningen vond plaats door visuals van de 3D simulaties te vergelijken met het verzamelde beeldmateriaal.

Fruin Level of Service

Uitkomst analyse bezoekersaantal

Door de uitkomsten bij elkaar op te tellen kon het totaal aantal deelnemers worden vastgesteld op 180.000. Het onderzoeksteam heeft de bevindingen direct na de betoging met de New York Times gedeeld [4].

De organisatie van ‘March for our lives’ schatte het aantal deelnemers aan de betoging in Washington D.C. op 800.000 [5] maar leverde daarvoor geen bewijs.

Digital Design, een bedrijf gespecialiseerd in analyse van afbeeldingen, berekende dat er zo’n 200.000 personen aan de betoging deelnamen, met inachtneming van een foutmarge van 15% [6].

Referenties

  1. En.wikipedia.org. (2018). March for Our Lives. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/March_for_Our_Lives [Accessed 5 Aug. 2018].
  2. Still, G. (2014). Introduction to Crowd Science. CRC Press.
  3. Fruin, J. 91987) Pedestrian Planning and Design. 2nd. Ed., Elevator World, Mobile AL.
  4. New York Times. (2018). March for Our Lives Highlights: Students Protesting Guns Say ‘Enough Is Enough’. [online] Nytimes.com. Available at: https://www.nytimes.com/2018/03/24/us/march-for-our-lives.html [Accessed 5 Aug. 2018].
  5. Eu.usatoday.com. (2018). March for Our Lives could be the biggest single-day protest in D.C.’s history. [online] Available at: https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2018/03/24/march-our-lives-could-become-biggest-single-day-protest-d-c-nations-history/455675002/ [Accessed 5 Aug. 2018].
  6. Cbsnews.com. (2018). How many people attended March for Our Lives? Crowd in D.C. estimated at 200,000. [online] Available at: https://www.cbsnews.com/news/march-for-our-lives-crowd-size-estimated-200000-people-attended-d-c-march/ [Accessed 5 Aug. 2018].