10 Tips voor een veilig evenement

Hoe mis het kan gaan bij festiviteiten hebben we afgelopen weekend gezien in Seoul. Meer dan 150 mensen werden verdrukt in smalle steegjes, niets wat op dat moment nog kon worden gedaan om het drama te stoppen. Had dit voorkomen kunnen worden? En, is er in Nederland ook kans op zo’n drama?

Het gaat toch al jaren goed?

Net als in Seoul hebben we ze in Nederland ook: festiviteiten (evenementen) in drukke stadscentra met smalle straatjes, massa’s mensen, horeca die van alles organiseert. Maar, vaker dan we denken zonder een organisatie die het geheel grondig voorbereid, bezoekersstromen in goede banen leidt en aanspreekbaar/verantwoordelijk is. 

Onder het mom van ‘het gaat toch al jaren goed’ lijkt een gedegen voorbereiding en veilige uitvoering vaak ondergeschikt aan een leuke happening. De vraag is vaak: wie moet die organisatie op zich nemen? 

Wake-up call

Het drama in Seoul moet een wake-up call zijn voor iedereen die betrokken is bij of verantwoordelijk is voor festiviteiten die zonder gedegen voorbereiding en uitvoering plaatsvinden. Bezoekers gaan er vanuit dat er heel goed over hun veiligheid is nagedacht. Dit moet worden waargemaakt. Het kan en moet beter.

Hoe? Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Seoul zijn de afgelopen week wereldwijd crowd safety experts geïnterviewd. Zij gaven aan wat nodig is om dergelijke drama’s te voorkomen. Ik stelde een top 10  samen.

Tien adviezen van experts

Advies 1: Zorg voor een centrale organisatie die verantwoordelijk is voor een gedegen voorbereiding en de operationele aansturing tijdens het evenement.

Advies 2: Betrek gekwalificeerde, ervaren crowd safety experts bij de inrichting van het terrein, het opmaken van de veiligheids- en crowd management plannen, relevante voorbesprekingen en bij het adviseren van de vergunningverlener.

Advies 3: Zorg dat gekwalificeerde, ervaren crowd safety experts betrokken zijn bij de operationele aansturing.

Advies 4: Zorg dat organisaties altijd een gedetailleerde berekening aanleveren van het maximaal aantal toe te laten bezoekers per sector/straat/plein en voor het evenement in zijn geheel (capaciteitsanalyse).

Advies 5: Laat niet meer bezoekers toe dan is berekend in de capaciteitsanalyse.

Advies 6: Monitor gedurende de festiviteiten bezoekersdichtheden in het gebied.

Advies 7: Zorg dat het gebied wordt afgesloten en het publiek wordt omgeleid als de bezoekersdichtheid in een bepaald gebied er aanleiding toe geeft of als de maximum capaciteit in dat gebied dreigt te worden overschreden.

Advies 8: Zorg dat er altijd ruimte en mankracht is om bezoekers in veiligheid te brengen.

Advies 9: Zorg voor een communicatiesysteem waarmee effectief met bezoekers kan worden gecommuniceerd.

Advies 10: Zorg voor ruim voldoende competent/getraind personeel en goed materiaal om bezoekersstromen tijdens het evenement in goede banen te leiden.

Crowd management is onze expertise. Meer weten? Neem contact op.

Het originele artikel staat op LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/drama-seoul-kon-het-worden-voorkomen-eric-kant-msc/