Gastlessen bij de Event Academie in Utrecht

Afgelopen week waren wij op uitnodiging van de Event Academie in Utrecht om derdejaars studenten kennis te laten maken met crowd management en risicoanalyse. De studenten volgen de vierjarige MBO opleiding ‘Medewerker evenementen’ en worden tijdens hun opleiding tevens bij verschillende evenementen voor uiteenlopende werkzaamheden ingezet.

Crowd management en het DIM-ICE risicoanalyse model

In de interactieve lessen hebben de studenten kennis gemaakt met crowd management in het algemeen en met uiteenlopende risico’s die ontstaan als groepen mensen samenkomen zoals verdrukking, stagnatie van loopstromen, rijvorming, valpartijen en overcrowding. Vervolgens is het DIM-ICE risicoanalyse model behandeld. In het DIM-ICE model [1] van Professor Keith Still worden de drie kern-elementen die een cruciale rol spelen bij crowd gerelateerde incidenten en ongelukken, namelijk ‘design, information en management,’ uitgelijnd tegen de drie belangrijkste fasen van het evenement: ‘ingress, circulation en egress.’

DIM-ICE risicoanalyse model

In eerste instantie werd aan de hand van verschillende video’s van crowd incidenten en ongelukken besproken wat er niet goed was gegaan, waarna de DIM-ICE matrix werd ingevuld.

Risico’s voorspellen

Aan de hand van plattegronden en informatie uit crowd management en veiligheidsplannen is vervolgens bekeken of en hoe risico’s te voorspellen zijn en hoe deze risico’s het beste in het DIM-ICE model gecommuniceerd kunnen worden.

crowd management

De lessen in crowd management, risicoanalyse en het praktisch toepassen van het DIM-ICE model vielen zowel bij de studenten als bij de docenten in zeer goede aarde. De afspraak voor de volgende lichting derdejaars studenten was dan ook snel gemaakt.

Referenties

Still, P. (2017). DIM-ICE: Event Meta-Model | Prof. Dr. G. Keith Still. [online] Gkstill.com. Available at: http://www.gkstill.com/Support/WhyModel/dimice.html [Accessed 11 Nov. 2017].