Simulatie van de instroom bij een evenement

Een lange wachtrij is regelmatig het eerste waar bezoekers mee te maken krijgen als zij een druk evenement bezoeken. Bezoekers vinden zo’n wachtrij niet alleen vervelend, het kan zelfs leiden tot frustraties, ordeverstoringen en ongelukken.

Als organisator krijg je maar één kans om een goede eerste indruk te maken. Het is dus belangrijk om de werking van toegangspunten te testen op de te verwachten instroom.

Wij namen de instroom van een middelgroot evenement onder de loep. Al snel kwamen we tot de conclusie dat de verwerkingscapaciteit (het aantal beveiligingsmedewerkers voor de veiligheidsfouillering x de gemiddelde tijd van een controle) niet voldoende was om alle bezoekers voor een bepaald tijdstip binnen te krijgen. Een lange rij wachtende bezoekers was voorspelbaar. Terwijl de hoofd-act aan zijn optreden zou beginnen, zouden er nog zo’n 2500 bezoekers voor de deur staan.

Simulatie instroom evenement

Om onze voorspelling te visualiseren hebben we het verloop van de instroom gesimuleerd. Door te simuleren krijg je inzicht in de werking van een systeem, in dit geval een toegangspunt. Bovendien helpt een simulatie om te begrijpen waar en wanneer een systeem faalt.

In de simulatie is een drie uur durende instroom te zien die om ongeveer 21.00 uur begint. Het wordt duidelijk dat de verwerkingscapaciteit bij het toegangspunt niet groot genoeg is om alle bezoekers op tijd binnen te krijgen. Sterker nog, de wachtrij wordt steeds groter. Aan het eind van de simulatie staan er nog zo’n 2500 bezoekers buiten die gecontroleerd moeten worden. In dit scenario is de hoofd-act dan al begonnen.

Verwerkingscapaciteit toegangspunten

Bezoekers die op dat moment nog in die rij staan kunnen daardoor geïrriteerd en gefrustreerd raken. Het risico bestaat dat mensen gaan duwen en er onveilige situaties ontstaan. Daarom is het bij evenementen waar veel bezoekers worden verwacht belangrijk dat de toegangspunten worden getest op verwerkingscapaciteit en doorstroomsnelheid. 

Factoren die de verwerkingscapaciteit beïnvloeden

  • aantal toegangspunten en de spreiding daarvan
  • veiligheidsbeleid bij die toegangspunten
  • adequate informatiesystemen en communicatie
  • ontwerp en toestand van de toegangspunten

De mogelijkheden van simulaties

Simulaties zijn bijvoorbeeld geschikt om te voorspellen waar een systeem faalt en om scenario’s te visualiseren. Maar simulaties kunnen ook gemaakt worden  om ontruimingsplannen te testen en crowd management te verbeteren. Omdat je kan zien waar het spaak loopt, kan je daar in de planningsfase al verbeteringen aanbrengen.

Wilt je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op!

eric@phase01.nl
+31 (0) 623 926 513

Follow by Email
Facebook
LinkedIn