Locatieprofiel evenementen Buiten de Waterpoort, Gorinchem

Afgelopen week verscheen een artikel in het Algemeen Dagblad waarin staat dat Gemeente Gorinchem een maximum aantal bezoekers vaststelt voor evenementen die plaatsvinden ‘Buiten de Waterpoort’ [1]. Het maximum aantal bezoekers is, volgens het artikel, vastgesteld op 5000. De organisatie van het Hippiefestival reageert in het artikel met de opmerking dat zij zijn geschrokken van die limiet: ‘Er zijn momenten dat er wel meer dan vijfduizend bezoekers komen, denken we.’

Bron: AD.nl

Hoe heeft de gemeente dit maximum bezoekersaantal berekend?

Het terrein ‘Buiten de Waterpoort’ in Gorinchem is een groot terrein. Interessante vraag is hoe de gemeente aan een bezoekerslimiet van 5000 komt. In het ‘Locatieprofiel Buiten de Waterpoort’ [2] staat het volgende:

‘Maximaal aantal bezoekers
Het bruikbare oppervlak van het terrein bedraagt 10.000 m2. Hierbij is reeds rekening gehouden met de aanwezigheid van bomen, straatmeubilair, bebouwing en overige obstakels. Het oppervlak van het gedeelte aan de noordkant van het terrein bedraagt ca. 6.500 m2. Door de aanwezigheid van het aantal grote (historische) bomen, is dit gedeelte niet geschikt voor het plaatsen van grote objecten. Het wordt daarom niet meegenomen in de berekening van de maximale publiekscapaciteit.

De maximale publiekscapaciteit bedraagt
gemiddeld 2,5 personen per m2 (opmerking: er wordt hier ‘publieksdichtheid’ bedoeld, in plaats van ‘publiekscapaciteit.’).

Echter is Buiten de Waterpoort slechts bereikbaar via een enkelvoudige ontsluiting van slechts circa
6 meter breed. Als gevolg hiervan bedraagt het maximaal gelijktijdig aantal bezoekers per evenement 4.500. Per evenement zal op basis van het veiligheidsplan maatwerk verricht worden. Hierbij blijft het genoemde aantal bezoekers van 4.500 te allen tijde het maximum.

Vluchtwegen
Het terrein is voor hulpdiensten bereikbaar via Tolsteeg/Eind door de waterpoort naar Buiten de Waterpoort. Vluchtwegen zijn via de waterpoort naar Tolsteeg/Eind of de trap/hellingbaan tussen het tolhuis en het hotel naar de vestingwal. In geval van calamiteiten kan gebruikt worden gemaakt van het terrein ten westen van het evenemententerrein (groot circa 13.500 m
2). Dit kan worden ingericht worden als verzamelplaats. Dit is echter alleen mogelijk als de aard van de calamiteit gelegen is op het evenemententerrein zelf.’

Evenemententerrein Buiten de Waterpoort Gorinchem
Bron: Locatieprofiel Buiten de Waterpoort

Niet 5000, maar maximaal 4500 bezoekers

In tegenstelling tot het AD artikel, waarin staat dat er een bezoekerslimiet van 5000 bezoekers geldt, staat er in het locatieprofiel dat er maximaal 4500 bezoekers mogen worden toegelaten. Het locatieprofiel stelt dat het bruikbare oppervlak van het terrein 10.000 m² betreft: 1 veld van 4000 m² en 1 veld van 6000 m². Het locatieprofiel stelt verder dat de maximale publieksdichtheid gemiddeld 2,5 personen per m² is. Hier wordt mogelijk bedoeld:

  • de maximale bezoekersdichtheid is 2,5 personen per m², of;
  • de gemiddelde bezoekersdichtheid is 2,5 personen per m²
2,5 personen per m². Bron: GKStill.com [3]

Publiekscapaciteit kun je niet bepalen met een gemiddelde als uitgangspunt [4]

Vooraan bij een podium kan de publieksdichtheid wel 5 personen per vierkante meter zijn en achter op het veld misschien 1 persoon per vierkante meter. Verder is het van belang te bekijken wat voor soort evenement het is, wat bezoekers willen en wat ze verwachten. Maar publiekscapaciteit hangt ook van andere factoren af, zoals: Wat is de instroomcapaciteit, de verzamelcapaciteit, de uitstroomcapaciteit, de ontvluchtingscapaciteit, wat kan de infrastructuur aan, wat zijn de risico’s, wat is de kwaliteit van de veiligheidsorganisatie en welke maatregelen zijn er voorbereid? Het zijn allemaal factoren die meegewogen zouden moeten worden.

Publiekscapaciteit wordt vastgesteld met behulp van een capaciteitsanalyse [5][6] en niet met het uitgangspunt van, in dit geval, gemiddeld 2,5 bezoekers per vierkante meter.

‘Bij het vooraf bepalen van het maximaal gewenste aantal bezoekers per vierkante meter kan er onmogelijk van gemiddelden worden uitgegaan.’ (Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid, 2017)


Het gevaar van ‘gemiddelden’

Rekenen met 2,5 bezoekers per vierkante meter

  1. Als we uitgaan van 10.000 m² evenemententerrein en een bezoekersdichtheid van 2,5 personen per m², kunnen er 25.000 bezoekers op het evenemententerrein Buiten de Waterpoort.
  2. Als we uitgaan van maximaal 4500 bezoekers en een gemiddelde publieksdichtheid van 2,5 personen per vierkante meter, dan is 1800 m² evenemententerrein genoeg (zie afbeelding), terwijl er 10.000 m² beschikbaar is.
4500 bezoekers op 1800 m² (2,5 bezoekers per m²)

De berekeningen uit het locatieprofiel geven vooralsnog geen antwoord op de vraag hoe de gemeente aan een limiet van 4500 bezoekers komt.

De capaciteit van de vluchtwegen van Buiten de Waterpoort

Het locatieprofiel stelt dat er slechts een enkelvoudige ontsluiting van slechts circa 6 meter breed is, gevolgd door:

‘Als gevolg hiervan bedraagt het maximaal gelijktijdig aantal bezoekers per evenement 4.500.’

Hier staat dus dat 4500 bezoekers de limiet is, omdat er slechts een uitgang van 6 meter breed is. Maar het is onduidelijk welke prestatie wordt gevraagd. Normaliter wordt een maximale ontruimingstijd bepaald waar organisaties aan moeten kunnen voldoen. Maar omdat die eis niet wordt vermeld, is het onduidelijk waarom de gemeente het getal 4500 aan de 6 meter vluchtweg koppelt. Geldt er een maximale ontruimingstijd van het evenemententerrein Buiten de Waterpoort. En zo ja, wat is dan de ontruimingstijd?

Het locatieprofiel geeft ook hier geen antwoord op de vraag hoe men aan maximaal 4500 bezoekers komt.

Het locatieprofiel leidt tot vragen

In een locatieprofiel staan zowel de locatie zelf als de mogelijkheden van die locatie beschreven. Verder worden richtlijnen voor gebruik van die locatie omschreven. Een locatieprofiel geeft organisatoren inzicht in de mogelijkheden van een locatie en het schept duidelijkheid voor omwonenden en belanghebbenden. Bovendien helpt een locatieprofiel de vergunningverlener bij het beoordelen van aanvragen voor een evenementenvergunning.

Het is een goede zaak dat gemeente Gorinchem regels stelt aan het gebruik van het evenemententerrein. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Theoretisch gezien kunnen er vele tienduizenden bezoekers op het terrein Buiten de Waterpoort. Maar het probleem is dat die bezoekers, in geval van nood, er snel en veilig af moeten kunnen. In een noodgeval zijn 4500 bezoekers ineens heel veel mensen die snel in veiligheid gebracht moeten worden. De berekening in het locatieprofiel met de uitkomst van maximaal 4500 bezoekers is echter niet volledig en leidt daarom tot vragen.

Verder vermeld het locatieprofiel het volgende: ‘Het uitgangspunt is dat de aard van de evenementen aansluit bij de gewenste parkachtige uitstraling. Dit betekent dat de evenementen een overwegend openbaar karakter moeten hebben, die voor eenieder toegankelijk zijn.’

Dit zou betekenen dat organisaties die evenementen willen organiseren op het terrein ‘Buiten de Waterpoort’ alle aankomende en vertrekkende bezoekers continu moeten tellen om niet boven de 4500 bezoekers te komen.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem contact op!

eric@phase01.nl
+31 (0) 623 926 513

Follow by Email
Facebook
LinkedIn

Referenties

  1. Broeken, A. (2019). Hippiefestival Gorinchem schrikt van nieuwe regel bezoekersaantal. [online] Ad.nl. Available at: https://www.ad.nl/rivierenland/hippiefestival-gorinchem-schrikt-van-nieuwe-regel-bezoekersaantal~a684f2fc/ [Accessed 26 Feb. 2019].
  2. 2019-2288 Bijlage 1 – Locatieprofiel Buiten de Waterpoort. (2019). [pdf] Gorinchem: Gemeente Gorinchem. Available at: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Gorinchem/804b14e4-10f8-4efb-9671-e1e44e4d4592 [Accessed 26 Feb. 2019].
  3. Still, G. (2019). Static Crowd Density 4 | Prof. Dr. G. Keith Still. [online] Gkstill.com. Available at: http://www.gkstill.com/Support/crowd-density/100sm/Density4.html [Accessed 26 Feb. 2019].
  4. Still, G. K., 2013. Introduction to Crowd Science. Boca Raton: CRC Press.
  5. Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid. (2017). [pdf] Stichting Evenementenhandboek Veiligheid, pp.60-62. Available at: http://evenementenhandboek.nl/ [Accessed 26 Feb. 2019].
  6. Handreiking Evenementenveiligheid 2011 Deel III, Gemeenten: de regie in handen. (2011). 1st ed. [pdf] Ministerie van Veiligheid en Justitie, p.23. Available at: https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/201111-venj-handreiking-evenementenveiligheid-deel-iii.pdf [Accessed 26 Feb. 2019].